0 thoughts on “Travel

  1. Wa schon an Amerika, kukkt emol bei den Amerikaner/Lëtzeburger vun Belgium,Wisconsin eran, am Roots&Leaves an LACS Musee. Et kéint interessant gin. Schéin Ouschteren

    • Merci Guy, dat geif ech gär machen, mais des Keier ass leider keng Zäit dovir. En Projet fir dei nächsten Trip 🙂 Dir och schein Ouschteren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *